ToplifikacijaPhotoshop

Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2018. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 01.09.2018. godine JKP "Toplifikacija Sremska Mitrovica, počinje završne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica za 2017. godinu možete preuzeti klikom na sledeći link.
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2017. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 01.09.2017. godine JKP "Toplifikacija Sremska Mitrovica, počinje završne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 01/2017. preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 02/2017  
Konkursna dokumentacija za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2017 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Odluka o dodeli JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
Izmena konkursne dokumentacije za JN br. 01/2017. preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
   
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2017  
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2017 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2017 preuzmi zahtev
   
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2016. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 01.09.2016. godine JKP "Toplifikacija Sremska Mitrovica, počinje završne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
   
JAVNA NABAVKA - Materijal i oprema za izradu toplovodnog priključka za sportsku dvoranu-bazen u naselju „Sportski centar“ u Sremskoj Mitrovici OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 17/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 17/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2016 preuzmi zahtev
   
JAVNA NABAVKA - Sanacija kanalizacije u podstanici Stari šor OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 13/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 13/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 13/2016 preuzmi zahtev
   
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada projekta za izvođenje rekonstrukcije poslovnog prostora radionce na adresi „Stevana Sremca 4b“ na k.p.5106/1 k.o. Sremska Mitrovica - PARTIJA V JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-5/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-5/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-5/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 03/2016-2 preuzmi zahtev
Izmena u vezi sa JN br 03/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pitanja i odgovori u vezi sa JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli JN br. 04/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Materijal i radovi na zameni toplovoda u naselju KPD JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 03/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Adaptacija-modernizacija toplotnih podstanica OTVORENI POSTUPAK
Javna nabavka broj 11/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 11/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 11/2016 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 02/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pitanja i odgovori za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Materijal za elektro održavanje JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 06/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Modernizacija izmenjivačke stanice JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 10/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 10/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 10/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Izrada tehničke dokumentacije sa kontrolnim proračunom čvrstoće za opremu pod pritiskom - potisni kolektor - izmenjivačka stanica - partija IV JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-4/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-4/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-1/2016 preuzmi zahtev
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-2/2016 preuzmi zahtev
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN br 09-3/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Izrada prоjektne dokumentacije - izrada idejnоg projekta rekоnstrukcije pоslоvnоg prоstоra radiоnice na adresi „Stevana Sremca 4b“ na k.p.5106/1 k.p. Sremska Mitrоvica - PARTIJA III JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-3/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-3/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-3/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada idejnog projekta rekonstrukcije toplotne podstanice u poslovnom objektu na adresi Kralja Petra Prvog 2 u Sremskoj Mitrovici – PARTIJA II JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-2/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-2/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-2/2016 preuzmi zahtev
JAVNA NABAVKA - Izrada projektne dokumentacije - izrada idejnog projekta rekonstrukcije/izgradnje toplovoda u stambenom naselju "KPD" Partija I JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 09-1/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 09-1/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 09-1/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke preuzmi zahtev
Odluka o izmeni ugovora za JN br 14/2016 preuzmi zahtev
Odluka o izmeni ugovora za JN br. 16/2015 preuzmi zahtev
Odluka o izmeni ugovora za JN br. 07/2015 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Materijal za izradu centralnog grejanja u komandnoj sobi kotlarnice "Stari most" JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 08/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 08/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 08/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi na sanaciji toplovoda i toplovodnih izvora JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 14/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 14/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 14/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
- Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 01/2016  
Konkursna dokumentacija za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2016 preuzmi zahtev
   
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o primeni nove cene grejanja koja važi od 01.11.2015. preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 18/2015 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br 18/2015 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br 17/2015 preuzmi zahtev
Odluka o dodeli ugovora za JN br 17/2015 preuzmi zahtev
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Oprema i materijal za rekonstrukciju toplotne podstanice i izrada instalacije centralnog grejanja u poslovnom objektu Zmaj Jovina 26

II izmena Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
I izmena Konkursne dokumentacije za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Konkursnu dokumentaciju za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 18/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Građevinski radovi, Ograda Stari most

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 17/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 17/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2015. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 05.09.2015. godine JKP"Toplifikacija Sremska Mitrovica, pocinje zavrsne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Adaptacija - modernizacija toplotnih podstanica

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 07/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 07/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
NAJNOVIJE NA SAJTU!
 
 
JAVNA NABAVKA - Izmenjivači toplote

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 03/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 03/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Rekonstrukcija tavanskog prostora, objekat Zmaj Jovina 26

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 02/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 02/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Nabavka putničkog vozila

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 06/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 06/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Benzin i TNG

Konkursnu dokumentaciju za JN br. 04/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 04/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
 
JAVNA NABAVKA - Nabavka mehanizama za zaštitu šahtnih poklopaca

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br. 01/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Konkursnu dokumentaciju za JN br. 01/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Poziv za podnošenje ponuda za JN br. 01/2015 možete preuzeti sa sledećeg linka
Aktuelno!
 
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Plan poslovanja za 205. godinu možete preuzeti sa sledećeg linka.
Aktuelno!
 
TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE

Gradsko veće Grada Sremska MItrovica na svojoj 58. sednici održanoj 22. 10. 2014. godine donelo je Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce. Ovaj dokument možete preuzeti klikom na sledeći link.
Aktuelno!
 
SERVISNA INFORMACIJA

JKP „TOPLIFIKACIJA" Sremska Mitrovica obaveštava korisnike daljinskog sistema grejanja da zahteve za iskljucenje mogu podnositi zakljucno sa 31. 08. 2015. godine. Zahtevi koji se podnesu posle tog datuma nece se razmatrati i nece biti dozvoljeno iskljucenje. Od 05.09.2015. godine JKP"Toplifikacija Sremska Mitrovica, pocinje zavrsne pripreme za nastupajucu grejnu sezonu. To podrazumeva dopunu sistema vodom, regulisanje protoka, baždarenje sistema, kao i sve druge radnje koje su neophodne kako bi grejna sezona počela na vreme.

Web programming & web design by AG