ToplifikacijaPhotoshop

Aktuelna cena
Grejanje se naplaćuje tokom cele godine, tj. dvanaest meseci.
 
Tarifna grupa Cena (din/кWh)
Cena grejanja za stambeni prostor varijabilni deo 5,79 din/kwh.
Cena grejanja za stambeni prostor fiksni deo 39,95 din/m2/mes.
Cena grejanja za poslovni prostor varijabilni deo 7,23 din/kwh.
Cena grejanja za poslovni prostor fiksni deo 49,94 din/m2/mes.
 
Tarifna grupa Cena (din/m2)
Stambeni prostor po m2 93,43 din/m2
Poslovni prostor po m2 116,79 din/m2
 
Sve cene su bez PDV-a
PDV se obračunava po stopi od 10%
Cena se primenjuje od 01.01.2017. godine.
Ako se cena gasa poveća za više od 5%, cena grejanja u 2017. godini "utvrđivaće se na ekonomskim principima", saglasno Zakonu o javnim preduzećima i Metodologiji za formiranje cena u Tarifnom sistemu.
Uplata se može izvršiti na šalteru upravne zgrade JKP "Toplifikacija" ili na jednom od tekućih računa banaka.

Web programming & web design by AG